Naturpleje og Rewilding

Bisonokser er en af de nye arter, der er introduceret for at skabe rigere natur i Danmark.

Jeg har mange års erfaring inden for naturpleje og tilbyder rådgivning om alle former for naturpleje og naturgenopretning på både store som små arealer.

  • Naturpleje kan skabe rigere naturindhold på et areal, der måske er groet til eller har været brugt til landbrug eller skovbrug.
  • Naturgenopretning er et mere voldsomt indgreb i bestående forhold, men kan være nødvendig. Rewilding er den mest gennemgribende proces.
  • Jeg har erfaring med at importere og udsætte store græssere som elge i den danske natur og kan stå for importen.
  • Desuden kan jeg – assisteret af en dyrlæge – udføre immobilisering af dyr med bedøvelsesgevær .
Fældning af træer og anden bevoksning for at skabe lysåbne arealer
Elgko med kalv